• האדם הקדמון
    מצגת הסוקרת את התפתחות מיומנויות שימושיות של האדם הקדמון
    סיור בבית העלמים בו נקברו חללי הפלמ"ח שנהרגו בקרבות על הדרך לירושלים.
  • סדנת ניווטים
    מצגת המכילה את מרבית הכלים הנדרשים ללימוד ניווט
    מצגת המכילה את מרבית הכלים הנדרשים ללימוד ניווט