• פרחי אביב
    הקורונה גורמת למשב עולמי אבל תוצאה אחת חיובית יש לה והיא הקטנת תביעת הרגל קטנה האקולוגית
    תוצאה אחת חיובית יש לקורונה והיא הקטנת תביעת הרגל קטנה האקולוגית
  • סיור ביודפת
    סימה ממחוז צפון יצאה לסיור מצולם בשרידי העיר העתיקה יודפת - בסיור עוברים בין אתרי העיר...
    סימה ממחוז צפון יצאה לסיור מצולם בשרידי העיר העתיקה יודפת - בסיור עוברים בין אתרי העיר...