• סיכום – נופאדם
    שיעור האחרון של הסדנה אני עושה חזרה קצרה ומחדד את המסר הערכי: "כל דבר שאנחנו עושים או לא עושים...
    חידוד המסר הערכי: "כל דבר שאנחנו עושים או לא עושים משפיע ולכן....
  • נהלים לאחראי טיול
    הנחיות ודגשים ליציאה לפעילות חוץ בית ספרית למורי בית הספר האחראים לסיור, טיול וכו'...
    הנחיות ודגשים ליציאה לפעילות חוץ בית ספרית למורי בית הספר....