• Protected: צמצום פסולת
    שיעור העוסק בכמויות הפסולת שאנו מייצרים בבית ובטיולים
    שיעור העוסק בכמויות הפסולת שאנו מייצרים בבית ובטיולים הכולל משימת בית לתלמידים
  • Protected: זיהום טקסטיל
    מה הקשר בין קיימות לבין מבצעי הענק בחודשי הקניות?
    מה הקשר בין קיימות לבין מבצעי הענק בחודשי הקניות?