• המגוון הביולוגי בארץ ישראל והמינים הפולשים
    שיעור על המגוון הביולוגי ועל מספר דוגמאות למינים פולשים בארצנו
    שיעור על המגוון הביולוגי ועל מספר דוגמאות למינים פולשים בארצנו
  • נדידת ציפורים
    . בשיעור הזה אנחנו ננסה להבין את ההשפעות שעשויות להיות לנדידת הציפורים בארץ ישראל על חיינו
    . בשיעור הזה אנחנו ננסה להבין את ההשפעות שעשויות להיות לנדידת הציפורים בארץ ישראל על חיינו