• מפת ארץ ישראל
  תרגיל מקוון מספר 1/3 בנושא מפת ארץ ישראל של"ח. זיהוי גבולות המדינה, מקורות המים...
  תרגיל מקוון מספר 1/3 בנושא מפת ארץ ישראל של"ח. זיהוי גבולות המדינה...
 • רצועות אורך-מפת א”י
  תרגיל בנושא מפת ארץ ישראל של"ח. חלוקה לרצועות אורך ויחידות משנה
  תרגיל בנושא מפת ארץ ישראל של"ח. חלוקה לרצועות אורך ויחידות משנה...
 • יישובים – מפת א”י
  תרגיל מקוון מספר 3/3 בנושא מפת ארץ ישראל של"ח. זיהוי יישובים ומיקומם על המפה והתמצאות כללית
  תרגיל מקוון מספר 3/3 בנושא מפת ארץ ישראל של"ח. זיהוי יישובים ומיקומם על המפה
 • מגדיר לצמחי ליקוט
  ערכה מדהימה למורה השל"ח שאותה יש להדפיס, לחתוך לאורך הדף, להוריד קצוות מסומנים ולניילן
  ערכה מדהימה למורה השל"ח שאותה יש להדפיס, לחתוך לאורך הדף, להוריד קצוות...
 • בורא מאורי האש
  מערך מקיף בנושא הדלקת אש וסוגי מדורות עם העשרה מעניינת בנושא
  מערך מקיף בנושא הדלקת אש וסוגי מדורות עם העשרה מעניינת בנושא
 • פאוצ’ לבקבוק
  איך אפשר לקיים קיימות? רעיון מעשי המשלב שימוש חוזר בחולצה וצורך לפתרון לנשיאת מים
  איך אפשר לקיים קיימות? רעיון מעשי המשלב שימוש חוזר בחולצה וצורך לפתרון לנשיאת מים
 • מבוא לתרבות חיי שדה
  מאמר ומערך שיעור בנושא "משולש ההישרדות" הכולל: התנהגות נכונה, משאבים וידע
  מאמר ומערך שיעור בנושא "משולש ההישרדות" הכולל: התנהגות נכונה, משאבים וידע