• מכלול נופאדם
    מהו הקשר בין האדם לנוף? כיצד האדם משפיע על הנוף? כיצד הנוף משפיע על האדם?
    מהו הקשר בין האדם לנוף? כיצד האדם משפיע על הנוף?...