• חידון א-ב על יפו
    דרך נהדרת לפתוח סיור או לסכם אותו ביפו, בדרך כיפית, שיקשיבו ויזכרו
    דרך נהדרת לפתוח סיור או לסכם אותו ביפו, בדרך כיפית, שיקשיבו ויזכרו