• סובלנות פעילה
  שיעור בו נבחין בקשיים וביתרונות של מציאות רב – תרבותית ונגבש גישה הולמת. השיעור מתבסס על קטע
  שיעור בו נבחין בקשיים וביתרונות של מציאות רב – תרבותית ונגבש גישה הולמת...
 • בירור ערכי
  שיעור ראשון בסדנת נופאדם, שנכתב על ידי צוות התכנים של שלח
  שיעור ראשון בסדנת נופאדם, שנכתב על ידי צוות התכנים של שלח
 • אחריות
  שיעור שני בסדנת נופאדם, שנכתב על ידי צוות תכנים
  שיעור שני בסדנת נופאדם, שנכתב על ידי צוות תכנים
 • מכלול הנופאדם בארץ ישראל
  שיעור שלישי בסדנת נופאדם, שנכתב על ידי צוות תכנים
  שיעור שלישי בסדנת נופאדם, שנכתב על ידי צוות תכנים
 • התנ”ך זורח באור עצמו
  שיעור רביעי בסדנת נופאדם, שנכתב על ידי צוות תכנים. הציטוט מפי ד. בן- גוריון
  שיעור שלישי בסדנת נופאדם, שנכתב על ידי צשיעור רביעי בסדנת נופאדם, שנכתב על ידי צוות תכנים. הציטוט מפי ד. בן- גוריוןוות תכנים
 • מכלול נופאדם
  שיעור חמישי בסדנת נופאדם, שנכתב על ידי צוות תכנים.
  שיעור חמישי בסדנת נופאדם, שנכתב על ידי צוות תכנים.
 • אחריות אישית
  שיעור שישי בסדנת נופאדם, שנכתב על ידי צוות תכנים
  שיעור שישי בסדנת נופאדם, שנכתב על ידי צוות תכנים
 • תרומתם של יחידים
  שיעור ראשון בסדנת המהפך הציוני, שנכתב על ידי צוות התכנים של שלח
  שיעור ראשון בסדנת המהפך הציוני, שנכתב על ידי צוות התכנים של שלח
 • הפיכת קושי להזדמנות
  שיעור שלישי בסדנת המהפך הציוני, שנכתב על ידי צוות התכנים של שלח
  שיעור שלישי בסדנת המהפך הציוני, שנכתב על ידי צוות התכנים של שלח