• תיאטרון צלליות אדם קדמון
    שיעור העוסק בהעברת נושא שגרת חייו של האדם הקדמון באופן חווייתי תוך שימוש בטכניקה של צלליות ותיאטרון
    שיעור העוסק בהעברת נושא שגרת חייו של האדם הקדמון באופן חווייתי תוך שימוש בטכניקה של צלליות ותיאטרון