• האמבטיה של המדינה
    שאלון גוגל העוסק בשאלה מדוע איזור השרון מוצף כל שנה בחורף?
    שאלון גוגל העוסק בשאלה מדוע איזור השרון מוצף כל שנה בחורף?
  • תכנון תקציב טיולים
    טבלת אקסל לחישוב תקציב למסע שנתי
    טבלת אקסל לחישוב תקציב למסע שנתי