• Protected: מצגת שלמה לסדנת הבקע
  מצגת מלאה לסדנת הבקע הכוללת הנפשות רבות וסרטונים ומתאימה למספר שיעורים
  מצגת מלאה לסדנת הבקע הכוללת הנפשות רבות וסרטונים ומתאימה למספר שיעורים
 • סיור בקיסריה
  שידור מתוך אולפני משרד החינוך בקורונה - אבי לוקח את הצופים לסיור בעתיקות קסריה ואמת המים
  שידור מתוך אולפני משרד החינוך בקורונה - אבי לוקח את הצופים לסיור בעתיקות קסריה
 • ההר ומסורת ישראל
  מצגת מלווה לשיעור השני בסדנת ההר כערש האומה.
  מצגת מלווה לשיעור השני בסדנת ההר כערש האומה.
 • ממאפיינים פיסיים לתרבות חומרית
  מצגת מלווה לשיעור השלישי בסדנת ההר
  מצגת מלווה לשיעור השלישי בסדנת ההר
 • של מי עוד?
  מצגת מלווה לשיעור השישי בסדנת ההר
  מצגת מלווה לשיעור השישי בסדנת ההר
 • הכמיהה לציון
  מצגת מלווה לשיעור החמישי בסדנת ההר
  מצגת מלווה לשיעור החמישי בסדנת ההר
 • ההר ומסורת ישראל
  מצגת מלווה לשיעור השני בסדנת ההר כערש האומה.
  מצגת מלווה לשיעור השני בסדנת ההר כערש האומה.
 • החוויה הישראלית
  השיעור הזה עוסק בחשיבות של ההסתכלות על הטוב והכרה בו. כך נוכל לייצר חוויה ישראלית ששומרת על הלכידות החברתית.
  השיעור הזה עוסק בחשיבות של ההסתכלות על הטוב והכרה בו. כך נוכל לייצר חוויה ישראלית ששומרת על הלכידות החברתית.
 • לכל יהודי יש ירושלים בלבו
  שיעור פתיחה לסדנת ירושלים המעלה את זיכרונות התלמיד מביקורו בירושלים
  שיעור פתיחה לסדנת ירושלים המעלה את זיכרונות התלמיד מביקורו בירושלים