• האתגר של העלייה
    מחלת המלריה הייתה הגורם המרכזי לתמותה בקרב החלוצים, אנשי העלייה הראשונה. האתגר העמד...
    מחלת המלריה הייתה הגורם המרכזי לתמותה בקרב החלוצים, אנשי העלייה הראשונה....