• גיוס פשצים והוריהם
    לא פחות חשוב מלגייס פשצים זה לגייס את ההורים לתהליך
    לא פחות חשוב מלגייס פשצים זה לגייס את ההורים לתהליך