סדנת הבקע - גבול שלום

שיעור 1: פנים רבות לשלום

שיעור 2: הבקע כאוצר טבע לאומי- הרבדים הפיזיים והביוטים

שיעור 3: הבקע כאוצר טבע לאומי- הרובד האנושי

שיעור 4: יחסי ישראל- ירדן לאורך השנים

שיעור 5: אופקים חדשים

שיעור 6: השכנת שלום מקדמת הצלחות

העשרה

הצעות לימי שדה

סרטונים

משחקים והפעלות

מבדקים שונים