סדנת מפגש טבע בארץ ישראל

שיעור 1: הכדור בידנו

שיעור 2: מפגשים מסוג אחר

שיעור 3: לעוף עם ציפורים

שיעור 4: עוד לא תמו כל פלאייך

שיעור 5: למטבע שני צדדים

שיעור 6: את הנעשה כן ניתן לשנות

העשרה

הצעות לימי שדה

סרטונים

משחקים והפעלות

מבדקים שונים