סדנת מפגש תרבויות בארץ ישראל

שיעור 1: תעודת זהות תרבותית- אישית וכיתתית

שיעור 2: הפסיפס התרבותי במדינת ישראל

שיעור 3: מפגש התרבויות ההיסטורי בארץ ישראל

שיעור 4: על היתרונות שבחברה רב- תרבותית

שיעור 5: מדיבור למעשה

שיעור 6: החוויה הישראלית

העשרה

הצעות לימי שדה

סרטונים

משחקים והפעלות

מבדקים שונים