• מחולל בינגו
    מחולל משחקי בינגו שיכול להקל על הכנת סיכומי שיעור או ימי שדה
    מחולל משחקי בינגו שיכול להקל על הכנת סיכומי שיעור או ימי שדה