• סדנת ההר שיעור 3
  מצגת ומערך על הקשר בין תכונות הרובד הפיזי בהר לבין קשיי ההתנחלות בהר ואופן ההתמודדות עימם
  מצגת ומערך - על הקשר בין תכונות הרובד הפיזי בהר לבין קשיי ההתנחלות...
 • סדנת ההר שיעור 2
  מצגת ומערך על הזיקה של עם ישראל לאזור ההר באמצעות הכרת המנהגים והתרבות הרוחנית שנוצרה בהר
  מצגת ומערך - הכרת המנהגים והתרבות הרוחנית שנוצרה בהר והזיקה של עם...
 • Protected: סדנת ההר שיעור 1
  מצגת ומערך לבירור המושג מולדת על מנת ליצור תשתית לשיעורי הסדנה. מהו המושג ערש האומה ?
  מצגת ומערך - לבירור המושג מולדת על מנת ליצור תשתית לשיעורי הסדנה...
 • סדנת ההר שיעור 4
  מצגת ומערך - הזיקה התרבותית של עם ישראל להר, כפי שהיא באה לידי ביטוי בחגיה החקלאיים
  מצגת ומערך - הזיקה התרבותית להר עפ"י חגים חקלאיים...
 • סדנת ההר שיעור 5
  מצגת ומערך - הכמיהה לציון. בבסיס הזהות היהודית והלאומית שלי נמצא הקשר הרציף לארץ ישראל
  מצגת ומערך - הכמיהה לציון. בבסיס הזהות היהודית והלאומית שלי...
 • פעילות מטוסים
  חשיפת הגיחה בפעילות קצרה מחוץ לקופסה, המטרה - חשיפת היתרונות של הגיחה בפני התלמידים.
  חשיפה לגיחה - חשיפת הגיחה מחוץ לקופסה בפני התלמידים באופן ייחודי...
 • wizer – דפי עבודה אינטרקטיבים
  דפי עבודה אינטראקטיבי המשלבים סוגים שונים של פעילויות...
  דפי עבודה אינטראקטיבי המשלבים סוגים שונים של פעילויות...
 • kahoot and quizziz
  היכרות עם שני כלים מוכרים יחסית שמיועדים לחידונים. דגש על קהוט כלמידה מרחוק ועוד...
  היכרות עם שני כלים מוכרים יחסית שמיועדים לחידונים. דגש על קהוט כלמידה מרחוק ועוד...
 • מדבר מדבור והאנשים שבתוכו
  תרגיל בדד במדבר- לאפשר לתלמיד לעבד בצורה עצמאית סוגיה הקשורה לשינוי האקלים
  תרגיל בדד במדבר- לאפשר לתלמיד לעבד בצורה עצמאית סוגיה הקשורה לשינוי האקלים