• יחסי ישראל-ירדן
    שיעור מספר 4 בסדנת הבקע - מהמתיחות והעימותים של שנות השישים ועד הסכם השלום ההיסטורי
    שיעור מספר 4 בסדנת הבקע - מהתיחו והעימותים של שנות השישים ועד הסכם השלום ההיסטורי