• ניווט בבית הספר
    במסגרת מיומנויות השל"ח לקראת גיחה התלמידים עושים ריצת ניווט בתוך בית הספר בעזרת תצ"א
    במסגרת מיומנויות השל"ח התלמידים עושים ריצת ניווט בתוך בית הספר
  • שיתוף מורים במסע
    חוברת המיועדת להגברת מעורבות מורים במסע שנתי של תלמידים בהרי אילת - כאן הכל מוכן למורה
    חוברת המיועדת להגברת מעורבות מורים במסע שנתי בהרי אילת