• ערכים
  שיעור סדנה פתיחה לחינוך מיוחד. ללא ערכים לא תוכל להתקיים חברה כלשהי, יש צורך להסדרה...
  ללא ערכים לא תוכל להתקיים חברה כלשהי - שיעור פתיחה לחינוך מיוחד...
 • שיעור פתיחה חנ”מ
  חלוקה לקבוצות ומיון תמונות או מילים לפי ראשי התיבות של של"ח בשיעור של"ח הראשון של הכיתה
  חלוקה לקבוצות ומיון תמונות או מילים לפי ראשי התיבות של של"ח...
 • אחריות כערך קיומי
  חנ"מ - האדם מושפע מהסביבה האנושית והטבעית בה הוא חי ומשפיע עליה, לכן אחריות היא ערך...
  האדם מושפע מהסביבה האנושית והטבעית בה הוא חי ומשפיע עליה...
 • אנחנו על המפה חנ”מ
  הכרת מפת א"י חיונית לטיפוח הזיקה ותחושת השייכות לארץ. המתודה היא ישיבה על רצפת הכיתה...
  הכרת מפת א"י חיונית לטיפוח הזיקה ותחושת השייכות לארץ...
 • סדר הבריאה
  שיעור מספר 4 בסדנת נופאדם בו מאתרים את סדר וקבוצות הבריאה ומקשרים לתלות והשפעה ...
  שיעור מספר 4 בסדנת נופאדם בו מאתרים את סדר וקבוצות הבריאה...
 • אחריות אישית
  שיעור מספר 6 בסדנת נופאדם- כל מה שנבחר לעשות או לא לעשות משפיע על השל"ח בארץ ישראל ...
  שיעור מספר 6 בסדנת נופאדם - כל מה שנבחר לעשות או לא לעשות משפיע ...
 • שאלון- רבדי הנוף
  תרגיל בנושא מרכיבי נופאדם בבסביבת GoogleForm.
  תרגיל בנושא מרכיבי נופאדם בבסביבת GoogleForm.
 • ים בלי מים
  עבודה בגוגל פורמס בנושא סביבה המתחילה עם השיר מי הרג את ים המלח ועוסקת בבולענים ובאחריות...
  עבודה בגוגל פורמס בנושא סביבה המתחילה עם השיר מי הרג את ים המלח ועוסקת...
 • פתיחה לסדנת ההר
  עבודה לתלמיד בפורמט גוגל פורמס כפתיחה לסדנת ההר כערש האומה. מדוע בני ישראל התיישבו באזור...
  עבודה לתלמיד בפורמט גוגל פורמס כפתיחה לסדנת ההר כערש האומה. מדוע...