• מעגל השנה
    מעגל השנה העברי מרכז בתוכו את ליבת ההיסטוריה, הערכים, הלאומיות, המורשת, הדת והתרבות העברית-יהודית-ישראלית.
    מעגל השנה העברי מרכז בתוכו את ליבת ההיסטוריה, הערכים, הלאומיות, המורשת, הדת והתרבות העברית-יהודית-ישראלית.