• נצר אחרון
    הנצחת נצר אחרון על ידי תלמידים
    הנצחת נצר אחרון על ידי תלמידים