• ממפגש אקלים למגוון ביולוגי
    מצגת וסרטון בנושא מפגש האקלים והמגוון הביולוגי בארץ ישראל
    מצגת וסרטון בנושא מפגש האקלים והמגוון הביולוגי בארץ ישראל