• תיאטרון צלליות אדם קדמון
    שיעור העוסק בהעברת נושא שגרת חייו של האדם הקדמון באופן חווייתי תוך שימוש בטכניקה של צלליות ותיאטרון
    שיעור העוסק בהעברת נושא שגרת חייו של האדם הקדמון באופן חווייתי תוך שימוש בטכניקה של צלליות ותיאטרון
  • מערך הדרכה- מערכת השמש
    פעילות יצירתית להנגשת הנושא לתלמידים
    פעילות יצירתית להנגשת הנושא לתלמידים