• קליטת ניצולי שואה
    קליטת ניצולי שואה בארץ - כיצד נקלטו ניצולי ושורדי השואה בארץ לפני ואחרי הקמת המדינה?
    קליטת ניצולי שואה בארץ - כיצד נקלטו ניצולי ושורדי השואה בארץ לפני ואחרי הקמת המדינה?
  • מלחמת העצמאות
    מהלך מלחמת העצמאות של מדינת ישראל, שלבים מרכזיים במלחמה והמאבק על הדרך לירושלים.
    מהלך מלחמת העצמאות של מדינת ישראל, שלבים מרכזיים במלחמה והמאבק על הדרך לירושלים.